El Butlletí Oficial de l’Estat publica aquest dimecres l’Ordre TMA/277/2020, de 23 de març, del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana per la qual es declaren servicis essencials a determinats allotjaments turístics i s’adopten disposicions complementàries.

L’Ordre arreplega un llistat de 370 allotjaments turístics repartits per tot el territori nacional que es mantindran tancats al públic en general, però han de permetre l’allotjament d’aquells treballadors que realitzen tasques de manteniment, assistència sanitària, reparació i obres, subministrament i transport de servicis essencials.

Es tracta així d'»assegurar la prestació dels servicis essencials d’empreses i proveïdors necessaris per al proveïment de la població i del manteniment dels propis servicis essencials», segons el Ministeri.

A més, es pretén evitar els efectes negatius sobre l’ocupació i la viabilitat empresarial derivats de la suspensió de contractes públics, i el seu impacte estructural negatiu sobre aquesta part del teixit productiu.

Ir a la fuente